Benka RG6 CCS, alu foil coverage 100%, alu braiding coverage >= 60%

Sold By Cáp tín hiệu